Organizacja 24 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju w sytuacji epidemicznej wirusa SARS-CoV-2.

Informacje dla uczestników festiwalu

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Na terenie 24 organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

2. W czasie przebywania na terenie organizacji  24 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób – obowiązuje wszystkich uczestników MFT
b) Używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do sal warsztatowych oraz innych miejsc w przestrzeni festiwalu – obowiązuje wszystkich uczestników MFT wchodzących do biura, sal warsztatowych oraz na spotkania zamknięte.
c) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie – obowiązuje podczas wizyt w biurze festiwalu, spotkań zamkniętych oraz podczas przemieszczania się do sal warsztatowych. Podczas zajęć ruchowych na warsztatach obowiązuje zachowanie dystansu, mierzenie temperatury uczestnikom, nie ma obowiązku noszenia maseczek.

3. Uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach MFT (spektakle, spotkania itp.) wiąże się z przestrzeganiem obowiązujących w określonym czasie przepisów i wytycznych epidemicznych, które Organizator określi przed rozpoczęciem Festiwalu.

4. W wypadku nieprzestrzegania przez uczestników festiwalu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, osoby takie nie będą wpuszczane na teren festiwalu (warsztaty, spotkania, spektakle).