Organizacja 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju w sytuacji epidemicznej wirusa SARS-CoV-2.

Informacje dla uczestników festiwalu

Organizatorem 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej jest Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój. Kontakt do organizatora: ckir@ladek.pl, tel. 74 8146 562.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Na terenie 22 organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

2. W czasie przebywania na terenie organizacji  22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zachowywania odpowiedniego dystansu od innych osób – obowiązuje wszystkich uczestników MFT
b) Używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do sal warsztatowych oraz innych miejsc w przestrzeni festiwalu – obowiązuje wszystkich uczestników MFT wchodzących do biura, sal warsztatowych oraz na spotkania zamknięte.
c) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie (wyjątek stanowią uczestnicy warsztatów, którym maseczki ochronne zapewnia Organizator) – obowiązuje podczas wizyt w biurze festiwalu, spotkań zamkniętych oraz podczas przemieszczania się do sal warsztatowych. Podczas zajęć ruchowych na warsztatach obowiązuje zachowanie dystansu, mierzenie temperatury uczestnikom, nie ma obowiązku noszenia maseczek.

3. Aby ograniczyć kontakty bezpośrednie, rejestracja uczestników warsztatów, spotkań i spektakli odbywa się poprzez formularze online dostępne w zakładce “Program”. Uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach wiąże się ze złożeniem przez uczestnika obowiązkowego oświadczenia że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

4. W wypadku nieprzestrzegania przez uczestników festiwalu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, osoby takie nie będą wpuszczane na teren festiwalu (warsztaty, spotkania, spektakle).

Podczas festiwalu wszystkich uczestników obowiązuje “Regulamin organizacji warsztatów, spektakli i spotkań podczas 22 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju w sytuacji epidemicznej wirusa SARS-CoV-2“, którego pełna treść jest dostępna poniżej. Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z tym regulaminem.

Procedury sanitarne dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19: