Program artystyczny 22 Festiwalu będzie dostępny od maja 2020 r.