[vc_row][vc_column][fancy_heading h1=”0″ icon=”” style=”line” title=”Program „]19 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej 2-8 lipca 2017[/fancy_heading][vc_empty_space height=”30″][timelinesimple layout=”vertical” align=”left” id=”” class=”” css=”” css_animation=”left-to-right” contentargs=”%5B%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22sobota%22%2C%22date%22%3A%221%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Festiwalowe%20Preludium%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E18.30%2C%20CK%20Kalina****%2C%20ul%20%C5%9Awierczewskiego%2025%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%3Ch4%3EWystawa%20Fotograficzna%20Rados%C5%82awa%20Pietragi%20%E2%80%9EL%C4%85dek%20Miastem%20Tancerzy%E2%80%9D%3Ch4%3E%3C%2Fh4%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22niedziela%22%2C%22date%22%3A%222%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Rozgrzewka%20Festiwalowa%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.30%2C%20Plac%20So%C5%82ecki%2C%20wie%C5%9B%20Lutynia%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%3Ch4%3EImpreza%20Integracyjna%20%E2%80%9EPrzeta%C5%84czy%C4%87%20ca%C5%82%C4%85%20noc%E2%80%9D%3Ch4%3E%3C%2Fh4%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22poniedzia%C5%82ek%22%2C%22date%22%3A%223%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EWszystko%20o%20Jeziorze%20%C5%82ab%C4%99dzim%E2%80%9D%20S%C5%82awomir%20Pietras%20rozmawia%20z%20Paw%C5%82em%20Chynowskim%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.00%2C%20Zdr%C3%B3j%20%E2%80%9EWojciech%E2%80%9D%2C%20Pl.%20Maria%C5%84ski%2013%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9EJezioro%20%C5%82ab%C4%99dzie%E2%80%9D%20%E2%80%93%20magiczny%20tytu%C5%82%2C%20ikona%20baletu%20i%20hit%20symfoniczny.%20S%C5%82ysza%C5%82%20o%20nim%20ka%C5%BCdy%2C%20nawet%20je%C5%9Bli%20nigdy%20nie%20przekroczy%C5%82%20progu%20teatru%20operowego%3B%20zachwyca%C5%82%20si%C4%99%20jego%20muzyk%C4%85%2C%20nie%20zawsze%20zdaj%C4%85c%20sobie%20spraw%C4%99%20z%20jej%20pochodzenia.%20Choreografi%C4%99%20do%20muzyki%20Piotra%20Czajkowskiego%20%E2%80%93%20uznawan%C4%85%20za%20kanoniczn%C4%85%20%E2%80%93%20stworzyli%20w%201895%20r.%20Lew%20Iwanow%20i%20Marius%20Petipa.%20Wzoruj%C4%85%20si%C4%99%20na%20niej%20do%20dzisiaj%20niemal%20wszystkie%20teatry%20rosyjskie.%20Kreatywniej%20podchodz%C4%85%20do%20s%C5%82ynnego%20baletu%20choreografowie%20zachodni%2C%20proponuj%C4%85c%20wci%C4%85%C5%BC%20nowe%20wersje.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EW%20wi%C4%99kszo%C5%9Bci%20przypadk%C3%B3w%20zachowuj%C4%85%20jednak%20fragmenty%20kanonicznych%20sekwencji%20%E2%80%93%20zw%C5%82aszcza%20s%C5%82ynny%20%E2%80%9Ebia%C5%82y%20akt%20%C5%82ab%C4%99dzi%E2%80%9D.%20Podobnie%20sta%C5%82o%20si%C4%99%20tego%20roku%20w%20Warszawie%2C%20gdzie%20Pawe%C5%82%20Chynowski%20da%C5%82%20utworowi%20nowe%20libretto%2C%20a%20Krzysztof%20Pastor%20wraz%20z%20Polskim%20Baletem%20Narodowym%20w%C5%82asn%C4%85%20choreografi%C4%99%2C%20wtapiaj%C4%85c%20w%20ni%C4%85%20cenniejsze%20sekwencje%20tradycyjne.%20Tak%20oto%20po%20raz%20pierwszy%20powsta%C5%82a%20na%20wskro%C5%9B%20polska%20wersja%20%E2%80%9EJeziora%20%C5%82ab%C4%99dziego%E2%80%9D.%20Opowie%20nam%20o%20tym%20jej%20librecista%2C%20Pawe%C5%82%20Chynowski%2C%20w%20rozmowie%20ze%20S%C5%82awomirem%20Pietrasem.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224433%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22poniedzia%C5%82ek%22%2C%22date%22%3A%223%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Spektakl%20%E2%80%9ENulov%C3%A1%20gravitace%E2%80%9D%20-%20BALET%20PRAHA%20JUNIOR%20-%20TANE%C4%8CN%C3%8D%20CENTRUM%20PRAHA%20(Czechy)%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E21.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EDramaturgiem%20przedstawienia%20jest%20Anton%C3%ADn%20Schneider.%20Spektakl%20%E2%80%9ENulov%C3%A1%20gravitace%E2%80%9D%20to%20zbi%C3%B3r%20jednoakt%C3%B3wek%2C%20b%C4%99d%C4%85cych%20ho%C5%82dem%20dla%20Michai%C5%82a%20Fokina.%20Pierwsza%20jednoakt%C3%B3wka%20to%20choreografia%20stworzona%20przez%20Samuela%20Delvauxe%20(Belgia)%20%E2%80%9EFree%20Love%E2%80%9D.%20Kolejna%20choreografia%20to%20dzie%C5%82o%20Attily%20Egerh%C3%A1ziho%20%E2%80%9ELost%20Senses%E2%80%9C%20do%20poetyckiej%20muzyki%20Arvo%20Parta.%20Zobaczymy%20te%C5%BC%20niezwykle%20wymagaj%C4%85c%C4%85%20i%20trudn%C4%85%20technicznie%20choreografi%C4%99%20%E2%80%9ENo%20More%20Tears%E2%80%9C%20autorstwa%20Ji%C5%99%C3%ADho%20Sebastiana%20Voborsk%C3%A9ho%20tw%C3%B3rcy%20o%20czesko-ameryka%C5%84skich%20korzeniach.%20Balet%20%E2%80%9ENulov%C3%A1%20gravitace%E2%80%9D%20zamykaj%C4%85%20utwory%20%E2%80%9EDying%20Swan%E2%80%9C%20oraz%20%E2%80%9EO%C4%8Dista%E2%80%9C.%20Ballet%20Prague%20Junior%20to%20istniej%C4%85cy%20od%201960%20r.%20zesp%C3%B3%C5%82%20sk%C5%82adaj%C4%85cy%20si%C4%99%20z%20kilkunastu%20student%C3%B3w%20Konserwatorium%20Ta%C5%84ca%20w%20Pradze.%20Wykszta%C5%82ci%C5%82%20on%20znanych%20czeskich%2C%20europejskich%20i%20ameryka%C5%84skich%20tancerzy%20i%20choreograf%C3%B3w%2C%20takich%20jak%3A%20Bruce%20Taylor%2C%20Attila%20Egerh%C3%A1zi%2C%20Derek%20Williams%2C%20Lidia%20Wos%2C%20Ram%C3%B3n%20Oller%2C%20Jo%20Stromgren%2C%20Rui%20Horta%20i%20Samuel%20Delvaux.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224437%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22wtorek%22%2C%22date%22%3A%224%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Spektakl%20%E2%80%9EKobieta%20z%20wydm%E2%80%9D%20-%20TEATR%20MUZYCZNY%20W%20%C5%81ODZI%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E21.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9EKobieta%20z%20wydm%E2%80%9D%20w%20choreografii%20i%20re%C5%BCyserii%20Artura%20%C5%BByme%C5%82ki%20to%20baletowa%20adaptacja%20niezwyk%C5%82ej%20powie%C5%9Bci%20K%C5%8Db%C5%8D%20Abe%20%E2%80%93%20przejmuj%C4%85cego%20studium%20psychologicznego%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20cz%C5%82owieka.%20To%20opowie%C5%9B%C4%87%20o%20cz%C5%82owieku%20zniewolonym%20i%20uzale%C5%BCnionym%20od%20przedmiot%C3%B3w%20i%20ludzi.%20Nauczyciel%20wyrwany%20z%20wielkomiejskiej%20egzystencji%20w%20poszukiwaniu%20owad%C3%B3w%20dociera%20do%20ma%C5%82ej%20wioski%20nad%20morzem%20i%20na%20nocleg%20zatrzymuje%20si%C4%99%20u%20samotnej%20kobiety%2C%20w%20domu%20znajduj%C4%85cym%20si%C4%99%20w%20g%C5%82%C4%99bokiej%20jamie%20w%20piasku.%20Nast%C4%99pnego%20dnia%20odkrywa%2C%20%C5%BCe%20drabina%2C%20po%20kt%C3%B3rej%20zszed%C5%82%2C%20znikn%C4%99%C5%82a%2C%20a%20on%20sam%20nie%20potrafi%20si%C4%99%20wydosta%C4%87.%20Inspiracj%C4%85%20dla%20uk%C5%82ad%C3%B3w%20choreograficznych%20jest%20rodzaj%20ekspresji%2C%20stosowanej%20w%20japo%C5%84skim%20teatrze%20i%20filmie%2C%20a%20tak%C5%BCe%20ruch%20wywodz%C4%85cy%20si%C4%99%20ze%20wschodnich%20sztuk%20walki.%20Warstwa%20muzyczna%20to%20kola%C5%BC%20utwor%C3%B3w%20Jana%20Garbarka%2C%20Takehiko%20Abe%2C%20Togi%20Hideki%2C%20Yamato%2C%20Filipa%20Appla%2C%20Brunona%20Coulais%2C%20Emilia%20Kauderera%20i%20Tony%20Gatlifa.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22%C5%9Broda%22%2C%22date%22%3A%225%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EWszystko%20o%20karierze%E2%80%9D%20-%20Spotkanie%20z%20Wies%C5%82awem%20Dudkiem%20poprowadzi%20S%C5%82awomir%20Pietras%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.00%2C%20KINOTEATR%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EO%20niepohamowanej%20pasji%20ta%C5%84ca%2C%20ci%C4%99%C5%BCkiej%2C%20lecz%20radosnej%20pracy%2C%20o%20chwilach%20trudnych%20i%20wielkich%20triumfach%2C%20o%20skomplikowanych%20wyborach%20i%20sensie%20odwa%C5%BCnych%20decyzji%2C%20o%20%C5%82ucie%20szcz%C4%99%C5%9Bcia%20i%20niezwyk%C5%82ej%20karierze%2C%20a%20wreszcie%20o%20%C5%BCyciu%20w%20Japonii%20i%20mi%C5%82o%C5%9Bci%20do%20Shoko%20Nakamury%20%E2%80%93%20czyli%20Wies%C5%82aw%20Dudek%20w%20rozmowie%20ze%20S%C5%82awomirem%20Pietrasem.%20Wies%C5%82aw%20Dudek%20to%20jeden%20z%20najwybitniejszych%20tancerzy%20europejskiego%20baletu%20ostatnich%20lat.%20Artysta%20wspania%C5%82ego%20formatu%2C%20znakomity%20pedagog%2C%20zarazem%20osoba%20skromna%20i%20niezwykle%20sympatyczna.%20Spotkanie%20z%20nim%20poprowadzi%20S%C5%82awomir%20Pietras%2C%20wieloletni%20dyrektor%20teatr%C3%B3w%20operowych%20i%20baletowych%20w%20Polsce%2C%20wytrawny%20znawca%20baletu%2C%20wybitny%20m%C3%B3wca.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Uwaga!%22%2C%22content%22%3A%22Spektakle%20przeniesiono%20na%207%20lipca%20z%20powodu%20z%C5%82ych%20warunk%C3%B3w%20atmosferycznych%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22czwartek%22%2C%22date%22%3A%226%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9ESCENA%20DEBIUT%C3%93W%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22major%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20I%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Prezentacje%20taneczne%20w%20wykonaniu%20Szko%C5%82y%20Ta%C5%84ca%20Coco%20Dance%20Center%20z%20Brzegu%2C%20Ogniska%20Baletowego%20w%20%C5%BBarkach%20oraz%20zespo%C5%82%C3%B3w%20%E2%80%9EBalbinki%E2%80%9D%20i%20%E2%80%9EQuest%E2%80%9D%20z%20Legnicy%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3EDuet%20%E2%80%9EKropka%20nad%20i%E2%80%9D%20Amandy%20Piszczek%20i%20Ingi%20Kie%C5%82tyki%20z%20CDC%20z%20Brzegu%20to%20jedna%20z%20tanecznych%20wizyt%C3%B3wek%20instruktora%20i%20choreografa%20Andrzeja%20Rolskiego.%20Duet%20zdoby%C5%82%20w%20tym%20roku%20I%20miejsce%20na%20Tanecznym%20Grand%20Prix%20Polski.%20Grupa%20Ma%C5%82y%20Detal%20to%20m%C5%82odzi%20tancerze%20CDC%20z%20Brzegu.%20Grupa%20zajmuj%C4%85ca%20si%C4%99%20szeroko%20poj%C4%99tym%20Street%20Dance%20pod%20okiem%20instruktora%20i%20choreografa%20Dariusza%20Mrowca.%20Grupa%20przygotowa%C5%82a%20collage%20tegorocznych%20choreografii%20festiwalowych%20i%20teatralnych.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EUczniowie%20Ogniska%20Baletowego%20w%20%C5%BBarkach%20zaprezentuj%C4%85%20spektakl%20%E2%80%9EBolero%E2%80%9D%2C%20w%20choreografii%20swojego%20nauczyciela%20%C5%81ukasza%20Zasika.%20%E2%80%9ENaszym%20zamys%C5%82em%20jest%20pokazanie%20cz%C5%82owieka%2C%20kt%C3%B3ry%20rodzi%20si%C4%99%20niczym%20czysta%2C%20niezapisana%20karta.%20Jednak%20to%20kim%20si%C4%99%20stanie%20zale%C5%BCne%20jest%20od%20grup%20spo%C5%82ecznych%2C%20do%20kt%C3%B3rych%20przydzieli%20go%20los.%20Czasami%2C%20aby%20utwierdzi%C4%87%20si%C4%99%20w%20swoich%20przekonaniach%20do%20pewnych%20czyn%C3%B3w%20i%20pozosta%C4%87%20sob%C4%85%2C%20trzeba%20wyj%C5%9B%C4%87%20poza%20otaczaj%C4%85ca%20nas%20spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87.%20To%20wymaga%20od%20nas%20wielkiego%20hartu%20ducha%20i%20niestety%20cz%C4%99sto%20nas%20przerasta%E2%80%9D.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EZespo%C5%82y%20Taneczne%20Balbinki%20i%20Quest%20od%2018%20lat%20zrzeszaj%C4%85%20w%20swoich%20szeregach%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BC%20od%206%20lat%20wzwy%C5%BC.%20Corocznie%20bior%C4%85%20udzia%C5%82%20w%20festiwalach%20tanecznych%2C%20z%20kt%C3%B3rych%20przywo%C5%BC%C4%85%20najwy%C5%BCsze%20trofea.%20Zaprezentuj%C4%85%20dwie%20choreografie%20%E2%80%9EOgie%C5%84%E2%80%9D%20i%20%E2%80%9ENie%20oceniaj%20ksi%C4%85%C5%BCki%20po%20ok%C5%82adce%E2%80%9D%20autorstwa%20Lucyny%20Ko%C5%82ody%C5%84skiej.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22major%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20II%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Gala%20Baletowa%22%2C%22content%22%3A%22W%20gali%20wyst%C4%85pi%C4%85%20laureaci%20Og%C3%B3lnopolskiego%20Konkursu%20Baletowego%20w%20Gda%C5%84sku%20i%20Mi%C4%99dzynarodowego%20Konkursu%20Baletowego%20w%20Szczecinie.%20B%C4%99dzie%20to%20prezentacja%20najzdolniejszych%20uczni%C3%B3w%20pa%C5%84stwowych%20szk%C3%B3%C5%82%20baletowych%20%E2%80%93%20tancerzy%20i%20choreograf%C3%B3w.%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22major%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20III%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224447%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Spektakl%20%E2%80%9EIluzje%E2%80%9D%20-%20FLEXI%20%26%20FUSION%20DANCE%20GROUP%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3ERe%C5%BCyseria%3A%20Anna%20Beker%2C%20muzyka%3A%20Tomasz%20Wr%C3%B3blewski%2C%20obsada%3A%20uczniowie%20i%20tancerze%20Jazz%20Dance%20Studio%20%E2%80%93%20Anna%20Beker.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9EIluzja%E2%80%9D%20to%20dynamiczny%20spektakl%20nasycony%20kolorami%20i%20intensywnymi%20obrazami.%20Przenosi%20widza%20z%20codzienno%C5%9Bci%2C%20plastikowego%20biegu%2C%20po%C5%9Bpiechu%20do%20kolorowej%20krainy%2C%20ogrodu%20pe%C5%82nego%20ro%C5%9Blin%2C%20s%C5%82o%C5%84ca%2C%20%C5%BCywio%C5%82%C3%B3w.%20Niemal%20czujemy%20przelatuj%C4%85cy%20wiatr%2C%20p%C5%82yn%C4%85c%C4%85%20wod%C4%99%2C%20ogrzewa%20nas%20s%C5%82o%C5%84ce.%20Widzowi%20zadaje%20pytanie%2C%20czy%20iluzj%C4%85%20jest%20ta%20tajemnicza%20kraina%2C%20czy%20mo%C5%BCe%20plastikowa%20rzeczywisto%C5%9B%C4%87%2C%20kt%C3%B3ra%20nas%20stopniowo%20poch%C5%82ania%3F%20Spektakl%20kierowany%20jest%20zar%C3%B3wno%20do%20widz%C3%B3w%20doros%C5%82ych%2C%20jak%20i%20dzieci.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22pi%C4%85tek%22%2C%22date%22%3A%227%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Program%20Etiud%20Tanecznych%20-%20KEAN%20SENSE%20OF%20RHYTHM%20TAP%20COMPANY%20(USA)%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EKeane%20Sense%20of%20Rhythm%20to%20dynamiczny%20zesp%C3%B3%C5%82%20taneczny%2C%20kt%C3%B3ry%20z%20szacunkiem%20do%20tradycji%20przesuwa%20granice%20formy%20ta%C5%84ca%2C%20jak%C4%85%20jest%20stepowanie%2C%20tworz%C4%85c%20intryguj%C4%85ce%20rytmicznie%20i%20wizualnie%20choreografie.%20Wokali%C5%9Bci%20i%20tancerze%20przedstawi%C4%85%20r%C3%B3%C5%BCnorodny%20repertuar%2C%20na%20kt%C3%B3ry%20sk%C5%82adaj%C4%85%20si%C4%99%20elementy%20klasycznego%20stepowania%2C%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20choreografii%2C%20body%20percussion%20i%20improwizacji.%20Inspiration%20Performing%20Arts%20zaprezentuje%20now%C4%85%2C%20wsp%C3%B3%C5%82czesn%C4%85%20choreografi%C4%99%2C%20zatytu%C5%82owan%C4%85%20%E2%80%9EGreetings%E2%80%9D%2C%20stworzon%C4%85%20specjalnie%20na%20festiwal.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224449%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Spektakl%20%E2%80%9E3%20%C4%8Desk%C3%A9%20kvartety%E2%80%9D%20-%20PRAGUE%20CHAMBER%20BALLET%20(Czechy)%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E21.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ETryptyk%20%E2%80%9E3%20%C4%8Desk%C3%A9%20kvartety%E2%80%9C%20to%20przedstawienie%2C%20w%20kt%C3%B3rym%20zaprezentuj%C4%85%20si%C4%99%20choreografowie%20r%C3%B3%C5%BCnych%20generacji%3A%20Hana%20Polansk%C3%A1%20Ture%C4%8Dkov%C3%A1%2C%20M%C3%A1rio%20Rada%C4%8Dovsk%C3%BD%20i%20Pavel%20%C5%A0mok%2C%20zainspirowani%20muzyk%C4%85%20s%C5%82ynnych%20czeskich%20kompozytor%C3%B3w%3A%20Vladim%C3%ADra%20Sommera%2C%20Anton%C3%ADna%20Dvo%C5%99%C3%A1ka%20i%20Bed%C5%99icha%20Smetany.%20Przedstawienie%20powsta%C5%82o%20z%20okazji%2050%20rocznicy%20za%C5%82o%C5%BCenia%20zespo%C5%82u%20Balet%20Praha%20(pierwotnie%20Studio%20Balet)%20w%20ramach%20Roku%20Muzyki%20Czeskiej%202014.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9ESlovansk%C3%BD%20kvartet%E2%80%9C%20Mario%20Rada%C4%8Dovskiego%20%E2%80%93%20do%20muzyki%20kwartetu%20smyczkowego%20%E2%80%9ESlovansk%C3%BD%E2%80%9C%20Anton%C3%ADna%20Dvo%C5%99%C3%A1ka%20%E2%80%93%20to%20choreografia%2C%20kt%C3%B3rej%20g%C5%82%C3%B3wnym%20tematem%20jest%20kobieta%20%E2%80%93%20kochana%20i%20kochaj%C4%85ca%2C%20ale%20te%C5%BC%20osamotniona%2C%20opuszczona%E2%80%A6%20Autor%20otwiera%20przed%20widzem%20perspektyw%C4%99%20kobiecego%20%C5%9Bwiata.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9E%C4%8Cern%C3%A9%20zrcadlo%E2%80%9D%20Hany%20Polanskiej-Ture%C4%8Dkovej%20%E2%80%93%20choreografia%20powsta%C5%82a%20na%20podstawie%20inspiracji%20kwartetem%20smyczkowym%20D-moll%20Vladimira%20Sommera%20i%20obrazem%20%E2%80%9E%C4%8Cern%C3%A9%20zrcadlo%E2%80%9D%20Vladim%C3%ADra%20Houdka%2C%20zyskuj%C4%85c%20ostatecznie%20form%C4%99%20abstrakcyjnego%20baletu%20egzystencjalnego.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9EZ%20m%C3%A9ho%20%C5%BEivota%E2%80%9C%20Pavla%20%C5%A0moka%20to%20fina%C5%82owa%20choreografia%20tryptyku%2C%20kt%C3%B3ra%20powsta%C5%82a%20na%20motywach%20jednego%20z%20najbardziej%20znacz%C4%85cych%20dzie%C5%82%20%C5%9Bwiatowej%20muzyki%20kameralnej%20Bed%C5%99icha%20Smetany%20pod%20tym%20samym%20tytu%C5%82em.%20Temat%20spektaklu%20oscyluje%20wok%C3%B3%C5%82%20tragicznej%20walki%20artysty%20z%20nieuleczaln%C4%85%20chorob%C4%85.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224440%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Program%20Etiud%20Tanecznych%20-%20EISENHOWER%20DANCE%20COMPANY%20(USA)%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E23.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EEisenhower%20Dance%2C%20to%20jeden%20z%20najznakomitszych%20zespo%C5%82%C3%B3w%20ta%C5%84ca%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20w%20Stanach%20Zjednoczonych.%20Grupa%20powsta%C5%82a%20w%20Metro%20Detroit%20w%201991%20roku%2C%20a%20jej%20za%C5%82o%C5%BCycielk%C4%85%20i%20dyrektorem%20artystycznym%20jest%20Laurie%20Eisenhower.%20Eisenhower%20Dance%20zyska%C5%82%20powszechne%20uznanie%20krytyki%20przy%20jednoczesnym%20entuzjastycznym%20przyj%C4%99ciu%20przez%20publiczno%C5%9B%C4%87.%20Krytycy%20pisz%C4%85%20o%20nich%3A%20%E2%80%9Eosza%C5%82amiaj%C4%85cy%E2%80%9D%20(Gloria%20Shay%2C%20Holland%20Sentinel)%2C%20%E2%80%9Einteligentnie%20opracowany%20repertuar%E2%80%9D%20(Susan%20Isaacs%20%E2%80%93%20Nisbett%2C%20Dance%20Magazine)%2C%20%E2%80%9Etaniec%20poruszaj%C4%85cy%20dusz%C4%99%E2%80%9D%20(Susan%20Hall-Balduf%2C%20Detroit%20Free%20Press)%2C%20%E2%80%9Eciep%C5%82y%2C%20sensowny%20spos%C3%B3b%20poruszania%20si%C4%99%20(Jack%20Anderson%2C%20The%20New%20York%20Times)%20oraz%20%E2%80%9Epo%20prostu%20zachwycaj%C4%85cy%E2%80%9D%20(Sid%20Smith%2C%20Chicago%20Tribune).%20Na%20program%20sk%C5%82adaj%C4%85%20si%C4%99%20nast%C4%99puj%C4%85ce%20choreografie%3A%20%E2%80%9EDanzon%E2%80%9D-%20chor.%20Stephanie%20Pizzo%2C%20%E2%80%9EMoonlit%E2%80%9D-%20chor.%20Joshua%20Manculich%2C%20%E2%80%9ESilent%20Fall%E2%80%9D%20%E2%80%93%20chor.%20Edgar%20Zendejas%2C%20%E2%80%9EExcerpts%20of%20Tom%E2%80%99s%20Songs%E2%80%9D%20%E2%80%93%20chor.%20Laurie%20Eisenhower.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22sobota%22%2C%22date%22%3A%228%22%2C%22month%22%3A%22lipiec%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22text%22%3A%22Koncert%20%E2%80%9EDzieci%20dzieciom%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E16.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EPrezentacje%20najm%C5%82odszych%20uczestnik%C3%B3w%20warsztat%C3%B3w%20odbywaj%C4%85cych%20si%C4%99%20podczas%20festiwalu.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22KONCERT%20FINA%C5%81OWY%20%E2%80%9EL%C4%85dek%20miastem%20tancerzy%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3E20.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%2C%20WST%C4%98P%20WOLNY%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EPrezentacje%20uczestnik%C3%B3w%20warsztat%C3%B3w%20tanecznych.%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22ending%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22Koniec%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment