[vc_row][vc_column][fancy_heading h1=”0″ icon=”” style=”line” title=”Program „]20 Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej 7-14 lipca 2018 r.[/fancy_heading][vc_empty_space height=”30″][timelinesimple layout=”vertical” align=”center” id=”” class=”” css=”” css_animation=”” contentargs=”%5B%7B%22timetype%22%3A%22major%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22OTWARCIE%20FESTIWALU%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22Sobota%22%2C%22date%22%3A%227%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22Festiwalowe%20Preludium%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.00%2C%20Pensjonat%20CK%20Kalina****%2C%20ul.%20Parkowa%2025%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3E%3Ch3%3EWernisa%C5%BC%20wystawy%20fotograficznej%20%E2%80%9EL%C4%85dek%20Miastem%20Tancerzy%E2%80%9D.%3C%2Fh3%3E%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%3Ch5%3EAutorzy%3A%20Dominika%20Kr%C3%B3l%2C%20Krzysztof%20Szczepa%C5%84ski%2C%20Rados%C5%82aw%20Pietraga%3C%2Fh5%3E%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22Niedziela%22%2C%22date%22%3A%228%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EOlga%20Sawicka%20na%20tle%20L%C4%85deckiego%20Lata%20Baletowego%E2%80%9D%20-%20S%C5%82awomir%20Pietras%20rozmawia%20z%20Henrykiem%20Konwi%C5%84skim%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.00%2C%20Kinoteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EHenryk%20Konwi%C5%84ski-%20wybitny%20tancerz%20i%20choreograf.%20Wieloletni%20solista%20baletu%20Teatru%20Wielkiego%20im.%20Stanis%C5%82awa%20Moniuszki%20w%20Poznaniu.%20Jego%20pierwszy%20autorski%20balet%20%E2%80%9EStworzenie%20%C5%9Awiata%E2%80%9D%20zosta%C5%82%20wystawiony%20w%20Operze%20%C5%9Al%C4%85skiej%2C%20z%20kt%C3%B3rej%20scen%C4%85%20by%C5%82%20przez%20wiele%20lat%20%C5%9Bci%C5%9Ble%20zwi%C4%85zany.%20Jego%20dorobek%20choreograficzny%20obejmuje%20niemal%20wszystkie%20pozycje%20baletu%20klasycznego%20oraz%20wiele%20opracowa%C5%84%20do%20muzyki%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej.%20By%C5%82%20stypendyst%C4%85%20Het%20Nationale%20Ballet%20w%20Amsterdamie%2C%20Nederlands%20Dans%20Theater%20w%20Hadze%2C%20Baletu%20XX%20wieku%20Maurice’a%20B%C3%A9jarta%20w%20Brukseli%20oraz%20Alicji%20Alonso%20w%20Hawanie.%20By%C5%82%20te%C5%BC%20kierownikiem%20zespo%C5%82u%20baletowego%20w%20Teatrze%20Wielkim%20w%20Poznaniu.%20Wielokrotnie%20nominowany%20i%20nagradzany%20Z%C5%82ot%C4%85%20Mask%C4%85%2C%20jest%20tak%C5%BCe%20laureatem%20Teatralnej%20Nagrody%20Muzycznej%20im.%20Jana%20Kiepury%20w%20kategorii%20Najlepszy%20Choreograf%20(2010)%3B%20otrzyma%C5%82%20Srebrny%20Medal%20Zas%C5%82u%C5%BCony%20Kulturze%20%E2%80%9EGloria%20Artis%E2%80%9D%20(2011)%2C%20Statuetk%C4%99%20Terpsychory%20%E2%80%93%20nagrod%C4%99%20Sekcji%20Ta%C5%84ca%20i%20Baletu%20ZASP%20(2014)%2C%20a%20tak%C5%BCe%20Z%C5%82oty%20Krzy%C5%BC%20Zas%C5%82ugi%20oraz%20Krzy%C5%BC%20Kawalerski%20Orderu%20Odrodzenia%20Polski.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224863%22%2C%22size%22%3A%22medium%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_shadow_border%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Wernisa%C5%BC%20wystawy%20fotograficznej%20%E2%80%9EOlga%20Sawicka%20-%20Poezja%2C%20kt%C3%B3ra%20sta%C5%82a%20si%C4%99%20ta%C5%84cem%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2020.30%2C%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EZ%20okazji%2020-lecia%20Mi%C4%99dzynarodowego%20Festiwalu%20Ta%C5%84ca%20w%20L%C4%85dku-Zdroju%20powsta%C5%82a%20wystawa%20i%20wydawnictwo%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20wieloletniemu%20go%C5%9Bciowi%20l%C4%85deckiego%20festiwalu%20i%20jego%20patronce%2C%20wybitnej%20tancerce%20-%20Oldze%20Sawickiej.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22Poniedzia%C5%82ek%22%2C%22date%22%3A%229%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EMi%C4%99dzy%20nami%20jaskiniowcami%E2%80%9D%20Cezary%20%C5%81asiczka%20przes%C5%82uchuje%20Jacka%20Przyby%C5%82owicza%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.00%2C%20JASKINIA%20RADOCHOWSKA%2C%20Radoch%C3%B3w%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EJacek%20Przyby%C5%82owicz%20to%20jeden%20z%20najwybitniejszych%20polskich%20tancerzy%20i%20choreograf%C3%B3w.%20Absolwent%20Pa%C5%84stwowej%20Szko%C5%82y%20Baletowej%20i%20Akademii%20Muzycznej%20im.%20Fryderyka%20Chopina%20w%20Warszawie%20na%20kierunku%20pedagogika%20baletu.%20W%20latach%201987-1991%20tancerz%20Teatru%20Wielkiego%20w%20Warszawie.%20Ta%C5%84czy%C5%82%20w%20Niemczech%20i%20w%20Izraelu.%20Przez%20wiele%20lat%20by%C5%82%20zwi%C4%85zany%20z%20zespo%C5%82em%20ta%C5%84ca%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20Kibbutz%20Contemporary%20Dance%20Company.%20Ta%C5%84czy%C5%82%20w%20Batscheva%20Dance%20Company%20w%20spektaklu%20%E2%80%9EKyr%E2%80%9D.%20Wielokrotny%20stypendysta%20Ministra%20Kultury%20i%20Dziedzictwa%20Narodowego%2C%20odznaczony%20medalem%20%E2%80%9EZas%C5%82u%C5%BCony%20Kulturze%20Gloria%20Artis%E2%80%9D.%20Tw%C3%B3rca%20choreografii%20%E2%80%9ELa%20Certa%E2%80%9D%20do%20muzyki%20Antonia%20Vivaldiego%20kt%C3%B3r%C4%85%20Paulina%20Bidzi%C5%84ska%20zwyci%C4%99%C5%BCy%C5%82a%20w%2015.%20edycji%20Eurowizji%20dla%20M%C5%82odych%20Tancerzy%20-%20Eurovision%20Young%20Dancers%20Prague%202017.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EJaskinia%20Radochowska%20to%20udost%C4%99pniona%20do%20zwiedzania%20turystycznego%20jaskinia%20krasowa%20w%20soczewie%20marmur%C3%B3w%2C%20w%20dolinie%20potoku%20Jaskiniec%2C%20u%20st%C3%B3p%20Bzowca%20w%20G%C3%B3rach%20Z%C5%82otych%2C%20w%20pobli%C5%BCu%20l%C4%85deckiej%20wsi%20Radoch%C3%B3w.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%5Cn%3Cp%3EUWAGA%20!!!%20Obowi%C4%85zuje%20wygodny%20str%C3%B3j%20i%20obuwie%20sportowe.%20Liczba%20miejsc%20ograniczona.%20Wst%C4%99p%20za%20okazaniem%20bezp%C5%82atnej%20wej%C5%9Bci%C3%B3wki%20dost%C4%99pnej%20w%20Centrum%20Kultury%20i%20Rekreacji%20w%20L%C4%85dku-Zdroju%20pl.%20Starom%C5%82y%C5%84ski%205%2C%20tel.%2074%208146%20562.%3C%2Fp%3E%20%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224857%22%2C%22size%22%3A%22350×518%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_shadow_border_circle_2%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Magyar%20T%C3%A1ncm%C5%B1v%C3%A9szeti%20Egyetem%20-%20W%C4%99gierska%20Akademia%20Ta%C5%84ca%20(W%C4%99gry).%20Program%20Etiud%20Tanecznych.%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2021.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20-%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ENa%20wiecz%C3%B3r%20z%C5%82o%C5%BCy%20si%C4%99%2011%20prezentacji%20w%20technikach%20ta%C5%84ca%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20i%20klasycznego%20oraz%20w%C4%99gierskiego%20folkloru%20w%20wykonaniu%20student%C3%B3w%20W%C4%99gierskiej%20Akademii%20Ta%C5%84ca.%3C%2Fp%3E%5Cn%20%5Cn%3Cp%3EW%C4%99gierska%20Akademia%20Ta%C5%84ca%20to%20nowoczesna%20szko%C5%82a%20ta%C5%84ca%20%C5%82%C4%85cz%C4%85ca%20poziom%20podstawowy%2C%20%C5%9Bredni%20I%20pomaturalny%2C%20wyrastaj%C4%85ca%20z%20bogatej%20tradycji%20nauki%20ta%C5%84ca%20na%20W%C4%99grzech%20%E2%80%93%20pocz%C4%85tki%20Akademii%20si%C4%99gaj%C4%85%20lat%20trzydziestych%20ubieg%C5%82ego%20wieku%20za%C5%9B%20w%20obecnej%20postaci%20istnieje%20ona%20od%201990%20r.%20Proces%20edukacyjny%20w%20szkole%20%C5%82%C4%85czy%20nauk%C4%99%20tradycyjnego%20baletu%20klasycznego%20z%20ta%C5%84cem%20nowoczesnym.%20Adepci%20przechodz%C4%85%20tak%C5%BCe%20kurs%20ta%C5%84c%C3%B3w%20ludowych.%20O%20specyfice%20Akademii%20decyduje%20fakt%2C%20%C5%BCe%20swoj%C4%85%20wiedz%C4%99%20i%20praktyk%C4%99%20rozwijaj%C4%85%20w%20niej%20nie%20tylko%20studenci%2C%20ale%20tak%C5%BCe%20choreografowie%20i%20pedagodzy%20ta%C5%84ca.%20W%20szkole%20podstawow%C4%85%20metod%C4%85%20jest%20trening%20tancerzy%2C%20a%20najnowsze%20trendy%20%C5%9Bwiatowe%20w%20ta%C5%84cu%20s%C5%82uchacze%20poznaj%C4%85%20dzi%C4%99ki%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20z%20tancerzami%20z%20Finlandii%2C%20Japonii%2C%20W%C5%82och%20i%20Serbii.%20Od%202011%20r.%20dyrektorem%20Akademii%20jest%20Gy%C3%B6rgy%20Szak%C3%A1ly.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22Wtorek%22%2C%22date%22%3A%2210%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EW%20poszukiwaniu%20dobrej%20pointy%E2%80%9D%20Cezary%20%C5%81asiczka%20konwersuje%20z%20Paulina%20Bidzi%C5%84sk%C4%85%20i%20Jackiem%20Przyby%C5%82owiczem%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.00%2C%20Hotel%20ZAMEK%20NA%20SKALE%2C%20Trzebieszowice%20151%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EPaulina%20Bidzi%C5%84ska%20zdoby%C5%82a%20pierwsze%20miejsce%20w%2015.%20edycji%20Eurowizji%20dla%20M%C5%82odych%20Tancerzy%20%E2%80%94%20Eurovision%20Young%20Dancers%20Prague%202017.%E2%80%A8W%20konkursie%20zata%C5%84czy%C5%82a%20%E2%80%9ELa%20Certa%E2%80%9D%20do%20muzyki%20Antonia%20Vivaldiego%2C%20kompozycj%C4%99%20choreograficzn%C4%85%2C%20kt%C3%B3rej%20autorem%20jest%20wybitny%20choreograf%20Jacek%20Przyby%C5%82owicz.%20Zwyci%C4%99sk%C4%85%20choreografi%C4%99%20zobaczymy%20na%20festiwalu%20w%20L%C4%85dku-Zdroju%2011%20lipca%202018%20podczas%20spektaklu%20%E2%80%9EM%C5%82ody%20Duch%20Ta%C5%84ca%E2%80%9D.%E2%80%A8%20Paulina%20Bidzi%C5%84ska%20uko%C5%84czy%C5%82a%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85c%C4%85%20Szko%C5%82%C4%99%20Baletow%C4%85%20im.%20L.%20R%C3%B3%C5%BCyckiego%20w%20Bytomiu.%20Jest%20laureatk%C4%85%20krajowego%20konkursu%20M%C5%82ody%20Tancerz%20Roku%2C%20kt%C3%B3rego%20organizatorem%20jest%20Ministerstwo%20Kultury%20i%20Dziedzictwa%20Narodowego%2C%20Instytut%20Muzyki%20i%20Ta%C5%84ca%20oraz%20TVP%20Kultura.%20W%202017%20roku%20zaj%C4%99%C5%82a%20I%20miejsce%20w%20Og%C3%B3lnopolskim%20Konkursie%20Ta%C5%84ca%20im.%20W.%20Wiesio%C5%82%C5%82owskiego%20w%20Gda%C5%84sku.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%5Cn%3Cp%3EUWAGA%20!!!%20Liczba%20miejsc%20ograniczona.%20Wst%C4%99p%20za%20okazaniem%20bezp%C5%82atnej%20wej%C5%9Bci%C3%B3wki%20dost%C4%99pnej%20w%20Centrum%20Kultury%20i%20Rekreacji%20w%20L%C4%85dku-Zdroju%20pl.%20Starom%C5%82y%C5%84ski%205%2C%20tel.%2074%208146%20562.%20%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Czech%20Dance%20Company%20Union%20Igor%20Vejsada%20(Czechy%2FS%C5%82owacja).%20Czesko-s%C5%82owacki%20Wiecz%C3%B3r%20Ta%C5%84ca%20Wsp%C3%B3%C5%82czesnego%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2021.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ETw%C3%B3rc%C4%85%20Czech%20Dance%20Company%20Union%20jest%20Igor%20Vejsada.%20jeden%20z%20najbardziej%20uznanych%20tancerzy%20i%20choreograf%C3%B3w%20w%20Czechach.%20Po%20uko%C5%84czeniu%20Konserwatorium%20Tanecznego%20w%20Brnie%20sta%C5%BCysta%20w%20balecie%20Teatru%20Bolszoj%20w%20Moskwie.%20Na%20deskach%20teatr%C3%B3w%20ta%C5%84ca%20ca%C5%82ego%20niemal%20%C5%9Bwiata%20wyst%C4%99powa%C5%82%2020%20lat.%20By%C5%82%20tancerzem%20Kibbutz%20Dance%20Contemporary%20Company%20w%20Izraelu%2C%20z%20kt%C3%B3rym%20obecnie%20wsp%C3%B3%C5%82pracuje%20jako%20pedagog.%20Jako%20choreograf%20stworzy%C5%82%20dziesi%C4%85tki%20kreacji%20scenicznych.%20Od%202016%20r.%20by%C5%82%20dyrektorem%20artystycznym%20Prague%20Chamber%20Ballet.%20Do%20projektu%20Czech%20Dance%20Company%20Union%20zaprosi%C5%82%20przyjaci%C3%B3%C5%82%20z%20Czech%20i%20S%C5%82owacji%20tworz%C4%85c%20niezwykle%20widowisko%20taneczne.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ENa%20wiecz%C3%B3r%20z%C5%82o%C5%BC%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20choreografie%20w%20technice%20ta%C5%84ca%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego.%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3E1.%20Oneness%20(Jedno%C5%9B%C4%87).%3C%2Fp%3E%20%5Cn%3Cp%3EChoreografia%20i%20wykonanie%3A%20Martn%20Dvo%C5%99%C3%A1k%2C%20Luk%C3%A1%C5%A1%20Lepold%20-%20ProART%20Company%3C%2Fp%3E%20%20%5Cn%3Cp%3EHistoria%20powstaje%20w%20ka%C5%BCdej%20chwili.%20Wystarczy%20mgnienie%20oka%2C%20b%C5%82ysk%20chwili%2C%20by%20odnale%C5%BA%C4%87%20drog%C4%99%20w%20przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87.%20Czy%20jeste%C5%9Bmy%20%C5%9Bwiadomi%20owych%20podr%C3%B3%C5%BCy%20przez%20czas%3F%20%E2%80%9EOneness%E2%80%9D%20penetruje%20granice%20tego%20procesu%20w%20tu-i-teraz%2C%20bada%20sieci%20%C5%82%C4%85cz%C4%85ce%20nasz%C4%85%20cielesno%C5%9B%C4%87%20i%20duchowo%C5%9B%C4%87%20w%20akcie%20owych%20przej%C5%9B%C4%87%20w%20czasie.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E2.%20Dvoj%C3%AD%20tv%C3%A1%C5%99%20(Dwie%20twarze).%3C%2Fp%3E%20%5Cn%3Cp%3EChoreografia%3A%20Igor%20Vejsada.%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3EWykonanie%3A%20Margit%20Kol%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1%20(wiolonczela)%2C%20Igor%20Vejsada%20(taniec)%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3ETeatr%20ruchu%20obrazuj%C4%85cy%20tragikomiczn%C4%85%20sytuacj%C4%99%20osoby%2C%20kt%C3%B3ra%20nieustannie%20zmienia%20swoje%20oblicze%20w%20kontek%C5%9Bcie%20r%C3%B3%C5%BCnorakich%20sytuacji%20spo%C5%82ecznych.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%5Cn%3Cp%3E3.%20Hloubka%20vzd%C3%A1lenosti%20(G%C5%82%C4%99bia%20odleg%C5%82o%C5%9Bci).%3C%2Fp%3E%20%5Cn%3Cp%3EChoreografia%3A%20R.%20%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nkov%C3%A1%2C%20T.%20Lepold%20Vejsadov%C3%A1%2C%20L.%20Lepold%5Cn%3Cp%3EWykonanie%3A%20Roberta%20%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nkov%C3%A1%2C%20Tereza%20Lepold%20Vejsadov%C3%A1%2C%20Luk%C3%A1%C5%A1%20Lepold%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3E%E2%80%9EHloubka%20vzd%C3%A1lenosti%E2%80%9D%20to%20zachodz%C4%85ce%20na%20siebie%20warstwy%20przestrzeni%3A%20przebywaj%C4%85c%20z%20innymi%2C%20pozostajemy%20jednocze%C5%9Bnie%20w%20intymnej%20izolacji%20w%C5%82asnej%20indywidualno%C5%9Bci.%20Spotkanie%20trzech%20os%C3%B3b%2C%20powtarzalnych%2C%20identycznych%2C%20lecz%20w%20g%C5%82%C4%99bi%20posiadaj%C4%85cych%20w%C5%82asn%C4%85%20specyfik%C4%99.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22%C5%9Aroda%22%2C%22date%22%3A%2211%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22Widowisko%20baletowe%20%E2%80%9EM%C5%82ody%20Duch%20Ta%C5%84ca%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2021.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EWidowisko%20Baletowe%20w%20wykonaniu%20uczni%C3%B3w%20i%20absolwent%C3%B3w%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cej%20Szko%C5%82y%20Baletowej%20im.%20Feliksa%20Parnella%20w%20%C5%81odzi%20i%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cej%20Szko%C5%82y%20Baletowej%20im.%20Ludomira%20R%C3%B3%C5%BCyckiego%20w%20Bytomiu.%20Premiera%20%E2%80%9EM%C5%82odego%20Ducha%20Ta%C5%84ca%E2%80%9Dodby%C5%82a%20si%C4%99%20w%20Teatrze%20Wielkim%20w%20%C5%81odzi%20w%202017%20roku%2C%20a%20jeszcze%20w%20tym%20roku%20m%C5%82odzi%20arty%C5%9Bci%20wyst%C4%85pi%C4%85%20w%20Japonii.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EPomys%C5%82odawc%C4%85%20projektu%20oraz%20re%C5%BCyserem%20spektaklu%20jest%20Wies%C5%82aw%20Dudek%20-%20tancerz%20o%20niezwykle%20bogatym%20dorobku%20artystycznym%20z%20solowymi%20partiami%20w%20baletach%20wybitnych%20choreograf%C3%B3w%2C%20m.in.%3A%20M.%20Bejarta%2C%20J.%20Neumeiera%2C%20U.%20Scholza%2C%20K.%20MacMillana%2C%20J.%20Cranko.%20By%C5%82y%20solista%20Teatru%20Wielkiego%20Opery%20Narodowej%20w%20Warszawie%2C%20Teatru%20Wielkiego%20w%20%C5%81odzi%2C%20Stuttgart%20Ballet%20w%20Stuttgarcie%20i%20Staatsballet%20w%20Berlinie%2C%20gdzie%20przez%209%20lat%20by%C5%82%20pierwszym%20solist%C4%85.%20W%202013%20r.%20jako%20pierwszy%20Polak%20wyst%C4%85pi%C5%82%20go%C5%9Bcinnie%20z%20baletem%20Teatru%20Bolshoi%20w%20Moskwie%20w%20partii%20Oniegina%20w%20balecie%20%E2%80%9EOniegin%E2%80%9D%20w%20choreografii%20J.%20Cranko.%20Od%20roku%202015%20mieszka%20i%20pracuje%20w%20Tokio%20w%20%E2%80%9EK-ballet%20Company%E2%80%9D%2C%20jako%20go%C5%9Bcinny%20pedagog%20wsp%C3%B3%C5%82pracuje%20ze%20Stuttgart%20Ballet%2C%20John%20Cranko%20School%2C%20HET%20National%20Ballet%20w%20Amsterdamie%20i%20Royal%20Ballet%20w%20Londynie.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22Czwartek%22%2C%22date%22%3A%2212%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22%E2%80%9EHistoria%20podwodna%E2%80%9D%20Cezary%20%C5%81asiczka%20sonduje%20Jacka%20Przyby%C5%82owicza%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.45%2C%20Basen%20w%20Zdroju%20WOJCIECH%2C%20pl.%20Maria%C5%84ski%2013%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ECezary%20%C5%81asiczka%20jest%20dziennikarzem%20Radia%20TOK%20FM.%20Laureat%20nagrody%20%5C%22Popularyzator%20Nauki%5C%22%20(2010)%2C%20organizowanej%20przez%20Polsk%C4%85%20Agencj%C4%99%20Prasow%C4%85%20oraz%20Ministerstwo%20Nauki%20i%20Szkolnictwa%20Wy%C5%BCszego.%20Rok%20p%C3%B3%C5%BAniej%2C%20od%20Polskiej%20Izby%20Ksi%C4%85%C5%BCki%20otrzyma%C5%82%20nagrod%C4%99%20%5C%22PIK-owy%20Laur%5C%22%20za%20promowanie%20ksi%C4%85%C5%BCek%20i%20czytelnictwa%20w%20mediach%20elektronicznych.%20W%20listopadzie%202013%20roku%20znalaz%C5%82%20si%C4%99%20po%C5%9Br%C3%B3d%20finalist%C3%B3w%20Konkursu%20Nagrody%20Newsweeka%20im.%20Teresy%20Tora%C5%84skiej.%20W%20roku%202015%20otrzyma%C5%82%20wyr%C3%B3%C5%BCnienie%20specjalne%20Prezesa%20Izby%20Architekt%C3%B3w%20RP%20za%20cykl%20audycji%20radiowych%20poruszaj%C4%85cych%20temat%20roli%20architekta%20w%20kreowaniu%20przestrzeni.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%5Cn%3Cp%3EUWAGA%20!!!%20Obowi%C4%85zuje%20str%C3%B3j%20k%C4%85pielowy%20i%20czepek.%20Liczba%20miejsc%20ograniczona.%20Wst%C4%99p%20za%20okazaniem%20bezp%C5%82atnej%20wej%C5%9Bci%C3%B3wki%20dost%C4%99pnej%20w%20Centrum%20Kultury%20i%20Rekreacji%20w%20L%C4%85dku-Zdroju%20pl.%20Starom%C5%82y%C5%84ski%205%2C%20tel.%2074%208146%20562.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Wiecz%C3%B3r%20Tanecznych%20Zderze%C5%84%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2021.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3E%5C%22Zderzenie%20to%20og%C3%B3%C5%82%20zjawisk%20powstaj%C4%85cych%20przy%20spotkaniu%20poruszaj%C4%85cych%20si%C4%99%20wzgl%C4%99dem%20siebie%20cia%C5%82.%20Zazwyczaj%20za%20zderzenie%20uwa%C5%BCa%20si%C4%99%20zjawisko%20trwaj%C4%85ce%20kr%C3%B3tko%2C%20cho%C4%87%20nazwy%20u%C5%BCywa%20si%C4%99%20tak%C5%BCe%20dla%20zjawisk%20trwaj%C4%85cych%20d%C5%82ugo%20np.%20zderzenia%20galaktyk%5C%22.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%5Cn%3Cp%3EGalaktyk%20nie%20mamy%20zamiaru%20doprowadza%C4%87%20do%20kolizji%2C%20ale%20Wiecz%C3%B3r%20Tanecznych%20Zderze%C5%84%20b%C4%99dzie%20niezwyk%C5%82ym%20zjawiskiem%20artystycznym%20powstaj%C4%85cym%20przy%20spotkaniu%20poruszaj%C4%85cych%20si%C4%99%20wzgl%C4%99dem%20siebie%20cia%C5%82.%20Cia%C5%82%20zanurzonych%20w%20ta%C5%84cu.%20Na%20wiecz%C3%B3r%20z%C5%82o%C5%BC%C4%85%20si%C4%99%20prezentacje%20taneczne%20b%C4%99d%C4%85ce%20prawdziwym%20ZDERZENIEM%2C%20ale%20r%C3%B3wnie%C5%BC%20ZBLI%C5%BBENIEM%20technik%2C%20kultur%20i%20osobowo%C5%9Bci.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EZobaczymy%20prezentacje%20etiud%20tanecznych%20w%20wykonaniu%20artyst%C3%B3w%20Polskiego%20Baletu%20Narodowego%2C%20Teatru%20Wielkiego%20w%20%C5%81odzi%2C%20Maya%20Orchin%20Dance%20Company(USA)%20uczni%C3%B3w%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cej%20Szko%C5%82y%20Baletowej%20im.%20Ludomira%20R%C3%B3%C5%BCyckiego%20w%20Bytomiu%20oraz%20Laureat%C3%B3w%20X%20Mi%C4%99dzynarodowego%20Konkursu%20Choreograficznego%20Uczni%C3%B3w%20Szk%C3%B3%C5%82%20Baletowych%20w%20Bytomiu%20z%20Polski%2C%20S%C5%82owacji%20i%20W%C4%99gier.%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22day%22%3A%22Pi%C4%85tek%22%2C%22date%22%3A%2213%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22Wiecz%C3%B3r%20Autorski.%20Barbara%20Bittner%C3%B3wna%20%E2%80%93%20o%20wybitnej%20Polskiej%20primabalerinie%20opowiada%20S%C5%82awomir%20Pietras%20%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2019.30%2C%20Kinoteatr%2C%20ul.%20Orla%207%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22image%22%3A%224855%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22style%22%3A%22vc_box_shadow_border%22%2C%22icon%22%3A%22angle-left%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22text%22%3A%22Divadlo%20%C5%A0t%C3%BAdio%20Tanca%20(S%C5%82owacja).%20Spektakl%20%E2%80%9EPasterka%20Wilk%C3%B3w%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22%3Cp%3Egodz.%2021.30%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3ERe%C5%BCyseria%20i%20choreografia%3A%20Zuzana%20%C4%8Euricov%C3%A1%20H%C3%A1jkov%C3%A1%2C%20Asystent%20choreografa%3A%20Tibor%20Trulik%2C%20Animacje%3A%20Monika%20Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1%2C%20Muzyka%3AMatej%20H%C3%A1asz%2C%20Kostiumy%3AMarek%20Ga%C5%A1par%20%C5%A0af%C3%A1rik%2C%20%C5%9Awiat%C5%82o%3A%20J%C3%A1n%20%C4%8Cief.%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3EWystepuj%C4%85%3A%20Lenka%20Rajchmanov%C3%A1%2C%20Tibor%20Trulik%2C%20Luca%20Tomao%2C%20Isabel%20Paladin%2C%20Michaela%20Mirtov%C3%A1%20i%20Mia%20Miklo%C5%A1ov%C3%A1.%3C%2Fp%3E%5Cn%3Cp%3ECzy%20s%C5%82ysza%C5%82e%C5%9B%20kiedy%C5%9B%20o%20Czerwonym%20Kapturku%3F%20Z%20pewno%C5%9Bci%C4%85.%20A%20czy%20wiesz%2C%20%C5%BCe%20Czerwony%20Kapturek%20to%20tylko%20pseudonim%3F%20Kim%20mog%C5%82a%20by%C4%87%20prawdziwa%20dziewczynka%20z%20czerwonym%20kapturem%3F%20Nasza%20dziewczynka%20nazywa%20si%C4%99%20Lina.%20Pewnego%20dnia%20wchodzi%20do%20tajemniczego%20lasu%2C%20gdzie%20od%20dawna%20kto%C5%9B%20na%20ni%C4%85%20czeka.%20Ten%20kto%C5%9B%20ma%20cztery%20%C5%82apy%2C%20szare%20futro%2C%20d%C5%82ugi%20puszysty%20ogon%2C%20du%C5%BCe%20bia%C5%82e%20z%C4%99by%2C%20ma%20na%20imi%C4%99%20A%C3%BA%C3%BA%C3%BAna%20i%20jest…%20wilczyc%C4%85.%5Cn%E2%80%9EPasterka%20Wilk%C3%B3w%E2%80%9D%2C%20to%20historia%20o%20zrozumieniu%2C%20wolno%C5%9Bci%20i%20przyja%C5%BAni%2C%20kt%C3%B3ra%20pokonuje%20strach.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EObok%20doros%C5%82ych%20tancerzy%20Divadlo%20%C5%A0t%C3%BAdio%20tanca%20w%20spektaklu%20zata%C5%84czy%207-letnia%20Mia%20Miklo%C5%A1ov%C3%A1.%3C%2Fp%3E%5Cn%5Cn%3Cp%3EDivadlo%20%C5%A0t%C3%BAdio%20Tanca%20jest%20profesjonalnym%20teatrem%20ta%C5%84ca%20dzia%C5%82aj%C4%85cym%20od%201998%20roku%20w%20Ba%C5%84skiej%20Bystrzycy%20(S%C5%82owacja)%20pod%20kierunkiem%20Mgr.%20Zuzana%20%C4%8Euricov%C3%A1%20H%C3%A1jkov%C3%A1.%20W%20ramach%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20teatru%20powsta%C5%82o%2047%20spektakli%20w%20tym%205%20dedykowanych%20dzieciom.%20W%20tym%20roku%20podobnie%20jak%20l%C4%85decki%20festiwal%20Divadlo%20%C5%A0t%C3%BAdio%20tanca%20obchodzi%20jubileusz%2020-lecia.%20Przez%20ten%20czas%20teatr%20zagra%C5%82%201203%20spektakle%2C%20w%20tym%20324%20go%C5%9Bcinnie%20na%20scenach%20w%20kraju%20i%20za%20granic%C4%85%2C%20przed%20ponad%20112%20000%20widz%C3%B3w.%3C%2Fp%3E%20%5Cn%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22day%22%3A%22Sobota%22%2C%22date%22%3A%2214%22%2C%22month%22%3A%22Lipiec%22%2C%22year%22%3A%222018%22%2C%22text%22%3A%22Koncert%20%E2%80%9EDzieci%20Dzieciom%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22godz.%2016.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22KONCERT%20FINA%C5%81OWY%20%E2%80%9EL%C4%85dek%20Miastem%20Tancerzy%E2%80%9D%22%2C%22content%22%3A%22godz.%2020.00%2C%20SCENA%20G%C5%81%C3%93WNA%20%E2%80%93%20Amfiteatr%2C%20L%C4%85dek-Zdr%C3%B3j%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22ending%22%2C%22icon%22%3A%220%22%2C%22direction%22%3A%22left%22%2C%22content%22%3A%22ZAKO%C5%83CZENIE%22%7D%5D”][vc_column_text]

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w programie.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment